Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ρυθμίζουμε σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 την ύπαρξη αυθαιρεσιών σε οποιοδήποτε κτίριο, εκπονούμε τη μελέτη αποτύπωσης, τον υπολογισμό του προστίμου, τον πλήρη φάκελο με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για κάθε περίπτωση και τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των αυθαιρέτων έως την περαίωσή της.

Αναλαμβάνουμε:

  • Αποτυπώσεις ακινήτων
  • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
  • Σύνταξη εντύπου ειδικού προστίμου
  • Σύνταξη φακέλου αυθαιρέτου
  • Yποβολή φακέλου (ηλεκτρονικά)
  • Έλεγχος στατικής επάρκειας
  • Βεβαίωση μηχανικού Ν.4495/2017

©2021 Αικατερίνη Ευθυμίου. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και φιλοξενία από τη Νέσσος Πληροφορική

Skip to content