Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ρυθμίζουμε σύμφωνα με τον Ν.4178/13 την ύπαρξη αυθαιρεσιών σε οποιοδήποτε κτίριο, εκπονούμε τη μελέτη αποτύπωσης, τον υπολογισμό του προστίμου, τον πλήρη φάκελο με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για κάθε περίπτωση και τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των αυθαιρέτων έως την περαίωσή της.

©2021 Αικατερίνη Ευθυμίου. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και φιλοξενία από τη Νέσσος Πληροφορική

Skip to content