Άδειες ξενοδοχείων και ΚΥΕ

Συντάσσουμε τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και για την έκδοση άδειας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

©2021 Αικατερίνη Ευθυμίου. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και φιλοξενία από τη Νέσσος Πληροφορική

Skip to content