Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Συντάσσουμε τον φάκελο με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την έκδοση άδειας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας στον δήμο που υπάγεται το έργο.

©2021 Αικατερίνη Ευθυμίου. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και φιλοξενία από τη Νέσσος Πληροφορική

Skip to content