Οικοδομικές άδειες

Το Γραφείο μας ειδικεύεται στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών.
Χάρη στην άριστη γνώση του ΓΟΚ (Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού) και του ΝΟΚ (Νέου Οικοδομικού Κανονισμού), έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία που μας παρέχονται, ώστε να αυξήσουμε νόμιμα την παρεχόμενη δόμηση μέχρι και 30-40%!

Με την υλοποίηση των απαραίτητων μελετών (Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, Μηχανολογική μελέτη, Τοπογραφικό Διάγραμμα), συντάσσουμε τον πλήρη φάκελο που απαιτείται για την κατάθεση στην Υπηρεσία Δόμησης και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση για την λήψη της Άδειας Δόμησης. Άδειες που αναλαμβάνουμε:

  • Μονοκατοικίες
  • Πολυκατοικίες
  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Γραφεία-Καταστήματα
  • Αλλαγή χρήσης χώρων
  • Νομιμοποιήσεις
  • Προσθήκες σε υφιστάμενα κτήρια

Με την συνεργασία έμπειρων συνεργείων και με την δική μας επίβλεψη αναλαμβάνουμε την κατασκευή των ανωτέρω έργων.

©2021 Αικατερίνη Ευθυμίου. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και φιλοξενία από τη Νέσσος Πληροφορική

Skip to content