Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να εκτελέσει οποιαδήποτε μελέτη απαιτείται για την ανάπτυξη ενός κτιριακού έργου. Οι συνεργάτες μας αποτελούν τον απαραίτητο σύμβουλο σας τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά τη φάση κατασκευής του κτιρίου σας.

Για κάθε νέα κτιριακή μελέτη, η δημιουργική ομάδα μας παρουσιάζει με διάφορα σχεδιαστικά μέσα (σκίτσα, προσχέδια, βασική τρισδιάστατη απεικόνιση όγκων) τις αρχικές προτάσεις (προμελέτη).

Οι μελέτες που αναλαμβάνουμε αφορούν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτιριακών έργων (κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, επαγγελματικοί χώροι), στη διαμόρφωση και στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και εξωτερικών χώρων. Μελέτες στατικού υπολογισμού και μηχανολογικές μελέτες, εκπονούνται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου από καταρτισμένους πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους.

Σε κάθε βήμα της κατασκευής του έργου υπάρχει επίβλεψη του αρμόδιου μηχανικού που διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της μελέτης, της χρήσης των υλικών, τον συντονισμό των συνεργείων και την επίλυση στο εργοτάξιο όποιων θεμάτων και αν προκύψουν.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή (αυτεπιστασία) με δικά μας έμπειρα συνεργεία και παραδίδουμε το κτίριο έτοιμο για χρήση, με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η διαχείριση ενός κτιριακού έργου αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία κατά την εκτέλεση του. Η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων αποτελούν στοιχεία που οδηγούν σε ποιοτική, έγκαιρη αλλά και οικονομικότερη κατασκευή. Οι συνεργάτες μας, έχοντας πλήρη γνώση της σύνθετης τεχνικής νομοθεσίας και των σύγχρονων ποιοτικών προδιαγραφών αλλά και αξιοποιώντας την κατασκευαστική τους εμπειρία, συμβάλλουν στην ορθή ολοκλήρωση της κατασκευής.

©2021 Αικατερίνη Ευθυμίου. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και φιλοξενία από τη Νέσσος Πληροφορική

Skip to content